Teddy Love Quotes Twitter

Teddy Love Quotes Twitter

I Love My Teddy

T – Thoda sa
E – Emotional hai.
D – Dramebaaz bhi hai. Lekin….
D – Dekho kuch na kehna ise. Kyunki….
Y – Ye hi hai “Meri Duniya”.

 – Musona

 

Posted By Hamar. Post New.

Related posts