1st Anniversary Message For Boyfriend Tagalog Twitter

1st Anniversary Message For Boyfriend Tagalog Twitter thumbnail

 

Hindi man ikaw ang aking KAHAPON . Subalit ikaw ang aking NGAYON . At gusto kitang makasama BUKAS AT SA HABANG PANAHON. Happy Anniversary.

 

 

Posted By Galen. Post New.

Related posts